Nevhodný kvas, zlý kvas

Zle založený kvas, nevhodne pripravený. Viac na www.palenice.sk