Zle založený kvas, rôzne druhy ovocia

Ako založiť alebo nezaložiť kvas. Viac info na www.palenice.sk