Slivkový kvas zle založený, podcenená príprava

Ako nezaložiť kvas, ako sa z kvalitného ovocia stane nekvalitný kvas. Viac na www.palenice.sk