V predchádzajúcom článku sme uverejnili prvé dve otázky, ktoré sa týkali výberu vhodného priestoru a technológie pre zriadenie prevádzky pestovateľskej pálenice. Odpovede na ďalšie „najpálivejšie“ otázky vám prinášame v tomto článku.

Prístup k najnovším videám

Otázka tretia. Akú veľkosť kotla vybrať?

Na základe skúseností sa veľkosť kotlov ustálila na veľkostiach 150, 300 a 600 litrov. Minimálne množstvo kvasu, ktoré je možné v týchto zariadeniach firmy DESTILA s. r. o., destilovať je 1/3 objemu.

Najväčší 600 litrový kotol (KPD 600) sa zvyčajne kupuje vtedy, keď plánujete poskytovať nielen službu pestovateľského pálenia, ale aj vyrábať vlastný ovocný destilát (v tomto okamihu, ale už prevádzka prechádza do režimu „Ovocný liehovar“). Alebo ako rozšírenie existujúceho destilačného zariadenia, ktoré úž z kapacitných dôvodov nie je dostačujúce.

300 litrový kotol (KPD 300) je takou zlatou strednou cestou. Je to najčastejšie dodávaná veľkosť zariadenia. Minimálne množstvo kvasu, ktoré je možné v tomto kotly destilovať je približne 100 litrov. To dokáže uspokojiť veľké množstvo zákazníkov, ktorí majú aj menšie množstvo ovocia.

150 litrový kotol (KPD 150). Nie všetci prevádzkovatelia páleníc berú zákazníkov s malým množstvom kvasu. Ostáva síce možnosť vypáliť kvas jedného zákazníka spolu s kvasom druhého zákazníka, ale na to nie každý pristúpi. Predsa nenechá svoj vyšľachtený kvas pokaziť nejakým cudzím. Preto zákazníci vyhľadávajú pálenice, kde im vydestilujú aj minimálne množstvo kvasu. Tento objem kotla dokáže uspokojiť aj tých najmenších pestovateľov.

Pri stavebných úpravách a pri príprave priestoru sa zvyčajne počíta s inštaláciou jedného zariadenia s výhľadom zriadenia ďalšieho destilačného zariadenia. Preto sa v tejto fáze pripravia hneď dve prípojky vody, elektriky a v prípade, ohrevu plynom, tak aj plynová prípojka.

Dispozičné riešenie pestovateľskej pálenice KPD 300 na tuhé palivo - drevo.
Dispozičné riešenie pestovateľskej pálenice KPD 300 na tuhé palivo – pôdorys.

Otázka štvrtá. Aký vybrať druh ohrevu?

Plyn
Pri destilačných zariadeniach by mala byť možnosť rovnomerného ohrevu bez výraznejších teplotných výkyvov. A to najmä počas hlavného destilačného procesu. Tomu najlepšie zodpovedá ohrev plynom. Aj keď napríklad v danej lokalite nie je plynová prípojka, je možné tento problém riešiť prenájmom plynového zásobníku.
Ohrev plynom môžeme rozdeliť na dva spôsoby.
1. Priamy ohrev – horáky sú umiestnené zospodu kotla, dno je klenuté dovnútra a miešadlo kopíruje jeho tvar zabraňujúc pripáleniu.
2. Nepriamy ohrev – duplikátorový kotol, najčastejšie vodný kúpeľ. Tento druh ohrevu už čoskoro uvedie firma Destila na trh. Počíta sa pri ňom s výraznou úsporou spotreby plynu.

Elektrina
Ohrev elektrinou, ako ďalšej možnosti ohrevu kotla, je ekonomicky nezaujímavý. Náklady na prevádzku sú vysoké. Táto možnosť pripadá do úvahy len vtedy, keď je dostupná výhodná tarifa elektriny alebo vlastný zdroj elektriny.

Drevo
V neposlednom rade, stále obľúbená voľba ohrevu tuhými palivami – drevom. Je to ekonomicky výhodný druh ohrevu kotla, vzhľadom k dostupnosti suroviny. Obsluha však musí byť dostatočne skúsená, aby vedela aké množstvo dreva priložiť v danej fáze destilácie.

Para
V prípade možnosti pripojenia na paru, vznikne veľmi zaujímavý variant ohrevu. Ale investícia do vyvíjača pary nie je zanedbateľná. Tento druh ohrevu sa vyplatí pri prevádzkovaní väčšieho množstva destilačných zariadení.

Všetky vyššie uvedené rady a postupy prídu na zmar, pokiaľ obsluha nebude dostatočne zapálená a vyškolená pre páleničiarsku prácu. Samozrejmosťou je určitá prax. Pretože zlá obsluha môže aj z toho najlepšieho kvasu vyrobiť veľmi nekvalitnú pálenku. Opačne to môže fungovať. V prípade destilačného zariadenia KPD dokáže skúsená obsluha vyrobiť z podpriemerného kvasu priemerný destilát a z veľmi dobrého kvasu vyrobiť špičkovú pálenku, ktorou sa každý rád pochváli.

Firma DESTILA s. r. o., sa môže pochváliť veľkým množstvom zrealizovaných páleníc. Väčšina z nich pracuje niekoľko mesiacov v nepretržitej prevádzke. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis s okamžitou reakciou a to nielen počas hlavnej sezóny. Nakoľko väčšinu náhradných dielov drží skladom.

Pre uľahčenie rozhodnutia vám firma DESTILA s. r. o., ponúka bezplatnú osobnú konzultáciu priamo na mieste plánovanej realizácie alebo návštevu referenčnej pálenice v Slavkove pri Brne. Tú prevádzkuje miestna firma Slavkovský pivovar a využíva destilačné zariadenia KPD 150 a KPD 300.

Text, foto: mh, destila.cz
www.destila.cz
www.slavkovskypivovar.cz

Získajte prístup k najnovším videám kliknutím.

Prístup k najnovším videám