Bezpečnostný projekt pre pálenice

Bezpecnostny-projekt-palenice-liehovary-BPIS

Bezpečnostný projekt

v akciovej cene len pre pálenice a ovocné liehovary!

— pri vyplnení a odoslaní formuláru nižšie —

V § 19 ods. 2 sa píše že Bezpečnostné opatrenia a teda mať vypracovaný Bezpečnostný projekt, je potrebné uskutočniť najneskôr do 31.3.2014, v opačnom prípade hrozí pokuta minimálne od 1 000 eur.

t.j. každý majiteľ pálenice musí mať:

  1. Vypracovaný bezpečnostný projekt podľa §20.
  2. Evidenčné listy informačných systémov – tieto žiada úrad na ochranu osobných údajov aj predložiť.
  3. Podpísané poučenia oprávnených osôb, ktoré oprávňujú podľa §21 nakladať s osobnými údajmi.
  4. Podpísané súhlasy dotknutých osôb podľa §11.

A samozrejme každý prevádzkovateľ musí získavať osobné údaje v súlade s §15 písmena a., b., c., a d., t.j. identifikovať sa pri ich získavaní, stanoviť vymedzený účel, zoznam osobných údajov a stanoviť zoznam osobných údajov pre spracovanie.

Našťastie portál pálenice.sk myslí aj na tieto legislatívne požiadavky a pripravil pre všetkých možnosť získať potrebné dokumenty v spolupráci so spoločnosťou EuroTRADING s.r.o., ktorá je profesionálom a úzko spolupracuje s kontrolnými orgánmi, najmä pri riešení náprav ako aj pri poskytovaní súčinnosti pre svojich zákazníkov pri kontrole. 

Bezpečnostný projekt

S portálom www.palenice.sk

zaplatíte namiesto 249 €

len 199 €

a ušetríte až 20 % z bežnej ceny.

 

—Pre získanie zľavy je potrebné vyplniť a odoslať formulár – nižšie —