20. až 26.11.2016 sa v austrálskom meste Cairns konali Medzinárodné sympózia záhradníctva tropického a mierneho pásma. Dôvodom uskutočnenia predmetného vedeckého podujatia, práve v hlavnom meste veľkej koralovej bariéry a vstupu do austrálskeho dažďového pralesa, bola skutočnosť, že v rokoch 2040 až 2050 dosiahne svetová populácia 9,0 miliardy obyvateľov.

doc. RNDr. Ivan Šalamon, CSc.
doc. RNDr. Ivan Šalamon, CSc.

Prístup k najnovším videám

Z tohto počtu skoro polovica bude obývať tropické pásmo. Súčasné štatistiky však dokazujú, že najchudobnejšie obyvateľstvo sveta žije práve v týchto regiónoch. Východiskom zlepšenia životnej úrovne sa musí stať zvýšenie potenciálu produkcie a introdukcie nových špeciálnych plodín, zeleniny a ovocia.

Medzinárodné sympózia združili celkovo 10 vedeckých oblastí so zameraním na rôzne aspekty záhradníckej a poľnohospodárskej produkcie. Jedným z nich bolo I. medzinárodné sympózium o rastlinách využívaných sa pri výrobe nápojov. V globále aktuálny oficiálny predaj nápojov predstavuje viac než 2 trilióny litrov ročne. Ich výroba a pestovanie plodín využívaných na ich produkciu má obrovský dopad na ľudstvo z hľadiska zamestnanosti, ekonomiky, výživy, životnej úrovne, ako aj ich liečebnej hodnoty. Spotreba nápojov v celosvetovom meradle poskytuje veľmi dôležitý zdroj príjmu pre vidiecke obyvateľstvo vo všetkých rozvojových krajinách.

 

„Dnes naši liehovarníci potrebujú ročne

na výrobu Borovičky vyše 500 ton plodov borievok.“

 

Medzi hlavné plodiny, z ktorých sa nápoje vyrábajú patria káva, čaj, kakao, ovocie, zelenina, obilniny, strukoviny, chmeľ, ale aj liečivé rastliny. Prezentácia výsledkov projektu APVV-14-0843: „Výskum možností pestovania borievky (Juniperus communis L.) na produkciu plodov“ umožnila predstaviť účastníkom vedeckého podujatia technológiu spracovania borievkových plodov a výroby národného nápoja Slovákov – Borovičky.

Nad divočinou austrálskeho dažďového pralesa.
Nad divočinou austrálskeho dažďového pralesa.

Oficiálne sa produkcia tohto alkoholického nápoja na našom území začala v roku 1905, registráciou najstaršieho slovenského patentu prezentujúceho jeho výrobný proces vo švajčiarskej Ženeve, hoci táto výroba (bez registrácie) má už niekoľko storočnú tradíciu. Najväčšia vlna vysťahovalectva zo Slovenska v prvých desaťročiach 20. storočia dostáva Borovičku v dostatočnom množstve do USA. Masová degustácia slovenského národného alkoholu na sympóziu v Austrálii sa teda uskutočnila po prvý raz v histórii aj na tomto kontinente.

Dnes naši liehovarníci potrebujú ročne na výrobu Borovičky vyše 500 ton plodov borievok. Paradoxne surovina nevyhnutná pre izoláciu destilátov je zabezpečovaná výlučne importom z Albánska a Macedónska. Dovoz borievok negatívne ovplyvňuje bilanciu medzinárodného obchodu a vytvára pre náš liehovarnícky priemysel trvalú závislosť na zahraničí. Hlavným účelom riešenia vedeckého projektu je monitoring a introdukcia rastlín borievok do veľkoplošného pestovania.

Mestečko Cairns so svojimi parkami, pešími zónami, obrovským bazénom v centre, množstvom kaviarní a reštaurácií je oázou skutočného oddychu domácich a zahraničných hostí, hlavne z Japonska a Číny. Okrem možností potápania sa a preletu vrtuľníkmi nad veľkou koralovou bariérou, odporúčam návštevu mestečka Kuranda. Možnosť vidieť krokodíliu farmu, les plný exotických motýľov, pohladenia koál a započúvanie sa do škreku asi stovky papagájov dáva nezabudnuteľný zážitok a spomienky na celý život.

Prešov, 21.02.2017

doc. RNDr. Ivan Šalamon, CSc.
Katedra ekológie FHPV PU v Prešove

Získajte prístup k najnovším videám kliknutím.

Prístup k najnovším videám