doc. RNDr. Ivan Šalamon, CSc.

Ivan Šalamon v Austrálii, kde bola borovička prvý krát predstavená na masovej degustácii.