Chrastavitosť jablone (Venturia inaequalis)

Chrastavitosť jablone (Venturia inaequalis) sa vyskytuje vo všetkých oblastiach sveta. Je to najnebezpečnejšie ochorenie jablone domácej (Malus domestica). V prípade veľmi silného infekčného tlaku a zanedbaní ochrany dokáže spôsobiť výrazné kvantitatívne a predovšetkým kvalitatívne škody.

Symptómy a škodlivosť

Patogén napáda listy, kvety, plody a v prípade veľmi silnej infekcie aj celé letorasty. Prvé príznaky je možné pozorovať na vrchnej strane listovej čepele v podobe škvŕn sadzovitého povlaku. Škvrny môžu mať rôznu veľkosť. Pri pohľade na list je zdravé pletivo výrazne lesklejšie ako pletivo napadnuté patogénom. Po niekoľkých dňoch škvrny hnednú až černejú a sú ľahko identifikovateľné. Napadnuté miesta nakoniec nekrotizujú a listy postupne opadávajú.

Podobné príznaky je možné pozorovať aj na kvetoch a malých plodoch, ktoré v prípade silnej infekcie úplne opadávajú. Väčšie plody neopadanú, ale napadnuté miesta nekrotrizujú a kôrkovatejú, vplyvom čoho napadnuté pletivo plodov nerastie ale zdravé pletivo sa vyvíja ďalej, čo spôsobí praskanie plodov a ich deformáciu. Napadnuté plody sú vstupnou bránou pre sekundárne patogény a plod sa stáva úplne znehodnoteným.

Chrastavitosť jablone na plodoch
Chrastavitosť jablone na plodoch

V posledných rokoch sa stretávame s fenoménom neskorej infekcie plodov, ktorá sa však prejavuje až v skladových priestoroch, čo výrazne zhoršuje ich skladovateľnosť. Chrastavitosť výrazne znižuje asimilačnú plochu stromu a tým ho oslabuje. Ovocné stromy si vytvárajú menej zásobných látok na zimné obdobie a v prípade veľmi silných mrazov môže nastať ich poškodenie. V prípade napadnutia plodov je patogén schopný v extrémne silných ročníkoch poškodiť celú úrodu.

Vývojový cyklus

Huba prezimuje na opadaných listoch v podobe psedoperitécií, na ktorých sa vytvárajú askospóry, ktoré spôsobujú primárnu infekciu v jarnom období. Množstvo prezimovaných askospór je veľmi závislé od priebehu teplôt počas zimného obdobia.

Patogén je najviac nebezpečný v období tesne pred a po odkvitnutí kvetov jablone. V tomto období sa uvoľňuje najväčšie množstvo askospór, až 90%. Optimálne teplotné podmienky pre vznik infekcie sú 17-24 °C. Patogén pre vznik infekcie a vyklíčenie askospór potrebuje vlhké a daždivé počasie. Pri dlhšie trvajúcich suchých a teplých periódach nenastane klíčenie askospór.

Ochrana

Základom ochrany je výber vhodného stanovišťa, pestovateľského tvaru a odrody. Medzi najviac citlivé odrody patria Golden Delicious a Idared. Súčasná doba ponúka aj možnosť pestovať tzv. rezistentné odrody. Medzi tieto odrody patria napr. Rubinola, Florina, Topaz, Admiral, Rubín. Zabezpečenie dobrej vzdušnosti koruny znižuje dobu ovlhčenia listov a tým aj skracuje čas a obmedzuje podmienky pre šírenie chrastavitosti.

Zber opadaných listov je veľmi vhodná nepriama ochrana v malých sadoch a záhradách. Ak sa odstránia opadané listy, odstráni sa aj primárny zdroj infekcie v jarnom období. Základom ochrany ochrannými látkami je zvládnutie primárnej infekcie v období apríla až júna.

Prvé ošetrenie je potrebné vykonať ešte pred kvitnutím kontaktnými prípravkami na ochranu. Na toto ošetrenie sa osvedčili účinné latky propined, dithianon, captan, mancozeb. Po odkvitnutí je potrebné vykonať čo najskôr ochranné ošetrenie prípravkami, ktoré obsahujú systémovo pôsobiace látky, napr. penconazole, fluxapyroxad, cyprodinil. V prípade, že prišli neočakávané zrážky je potrebné okamžite použiť kuratívne prípravky. Kuratívne prípravky je potrebné použiť do 48 hodín od vzniku infekcie. Do tejto kategórie zaraďujeme účinnú látku myclobutanil. V suchých periódach bez zrážok nie je potrebné použiť ochranné prípravky. V súčasnej dobe sú v ponuke aj ekologické prípravky fungujúce na princípe zmeny pH povrchu listu, čím sa zabráni klíčeniu askospór.

Askospóra – pohlavný výtrus vyšších vreckatých húb. Vďaka askospóram je zabezpečené ďalšie množenie patogénu.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: Jakub Mankovecký