Palenice uzáver na fľaše destilátov – rozmery. Viac na www.palenice.sk