Hrdza hrušková (Gymnosporangium sabinae)

Hrdza hrušková (Gymnosporangium sabinae) má rozšírenie predovšetkým v Európe a v Ázii, aj keď bola zavlečená aj do iných častí sveta, kde však nepácha také výrazné škody. Hlavným hostiteľom hrdze je veľká časť rodu borievka (Juniperus). Hruška obyčajná (Pyrus cummunis) je iba medzihostiteľským druhom.

Symptómy a škodlivosť

Hrdza hrušková napáda listové čepele rastliny, vo veľmi výnimočných prípadoch môžu byť napadnuté aj stopky, poprípade letorasty a plody. Na vrchnej strane listovej čepele sa v lete vytvárajú oranžové škvrny veľké približne 1-8 mm. Na spodnej strane listovej čepele sa vytvárajú malé zdureniny o veľkosti 2-5 mm, ktoré sa nazývajú aécie. Ochorenie je pri silnom výskyte schopné napadnúť až 70% listovej plochy ovocného stromu. Napadnuté listy postupne v priebehu vegetácie opadávajú a plody sa vplyvom napadnutia deformujú.

Hrdza hrušková - aécie
Hrdza hrušková – aécie

Škodlivosť patogéna sa prejavuje v dôsledku zníženia asimilačnej plochy ovocného stromu. Spomaľuje poprípade sa až zastavuje rast a je znížená kvalita zberaného ovocia. Napadnuté stromy sú citlivejšie voči zimným mrazom a môže prísť k ich poškodeniu vplyvom mrazu.

Popis

Patogén prezimuje na rastlinných rodu borievka (Juniperus) odkiaľ v jarnom období infikuje listy, stopky a plody hrušky obyčajnej.

Ochrana

Základom ochrany je dodržanie izolačnej vzdialenosti od hostiteľských rastlín, čo sú v tomto prípade borievky. Izolačná vzdialenosť je minimálne 100m. V prípade priamej ochrany sú vhodné prípravky, ktoré sa bežne používajú proti chrastavitosť jabloní. Patria sem účinné látky propineb, cyprodinil, captan, difenoconazole.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: www.ohoubach.cz