Informačný systém pálenie

V zmysle nariadení GDPR uvádzame informácie o spracovaní osobných údajov poskytnutých FO cez elektronické formuláre na portáli www.palenice.sk 

Interný informačný systém portálu Palenice.sk spracováva osobné údaje o záujemcoch o pálenie v rozsahu

  • Meno a Priezvisko
  • Email
  • Telefón
  • Dátum pálenia
  • Množstvo kvasu
  • Druh Kvasu
  • Doplnkové služby
  • Poznámka, ktorá obsahuje upresnenie informácií v zmysle predmetu IS Pálenie

Účel spracovávania je priniesť komplexné informácie pre záujemcov o pálenie v rozsahu komplexných rád, návodov, odporúčaní a postupov z celého procesu od pestovania až po pálenie destilátu vo vybranej pálenici v zmysle náležitých zákonov č. 467/ 2002 Z.z., č. 530/2011 Z.z. a vyhlášky č. 653/2002 Z. z.

Zároveň v prípade výberu konkrétnej pálenice budú kontaktné údaje dotknutej osoby postúpené prevádzkovateľovi tejto pálenice výhradne za účelom naplnenie predmetu spracovania t.j. objednanie pálenia a dohodnutie podrobností k rezervácii alebo objednávke v pálenici