Súťaž jablkových destilátov

Termín: 15. 08. – 18. 08. 2024

Slovenský Rád rytierov destilátov v spolupráci s agrokomplex NÁRODNÉ
VÝSTAVISKO, štátny podnik a Združením pestovateľských páleníc a destilátových
liehovarov na Slovensku
Usporiadajú

1. ročník medzinárodnej súťaže jablkových destilátov o
JABLKOVICA ROKA
Termín doručenia destilátov : do 31. 07. 2024
Odborná degustácia sa uskutoční : 02. 08. 2024
Vyhodnotenie na výstavisku Agrokomplex v Nitre 15. augusta 2024
Výstava Agrokomplex 15. – 18. augusta 2024

Súťaže sa môžu zúčastniť:
* destilátové liehovary * pestovateľské pálenice * fyzické osoby

Destiláty budú hodnotené medzinárodnou odbornou komisiou pozostávajúcou z najlepších
slovenských, českých a moravských degustátorov.

Ocenené vzorky sa dostanú do užšieho výberu destilátov, ktoré budú disponibilné pre laické
hodnotenie prístupné účastníkom výstavy.
Súťaž a výstava prebiehajú v súlade so stanoviskom FS SR.

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.srrd.sk
prípadne na FB: Slovenský Rád rytierov destilátov
❖ PRIHLÁŠKA DO SÚŤAZE
ŠTATÚT SÚŤAŽE
KRITÉRIÁ HODNOTENIA

KONTAKT:

Radko Jurák za SRRD e-mail: rado10225@gmail.com,  mob.: +421 905 988 542
www.slovenskyradrytierovdestilatov.sk, www.srrd.sk
FB: Slovensky Rad rytierov destilatov