Kučeravosť broskýň (Taphrina deformans)

Kučeravosť broskýň (Taphrina deformans) je choroba celosvetového významu. Hostiteľskými rastlinami sú broskyňa obyčajná (Persica vulgaris) a mandľa obyčajná (Prunus dulcis).

Symptómy

Huba napáda predovšetkým listy, v prípade silného infekčného tlaku aj plody a kvety. Prvé symptómy sú pozorovateľné tesne po vypučaní infikovaných púčikov. Napadnuté listy sa deformujú (kučeravejú), sú svetlozelenej, žltastej farby, v neskoršom období až červenej farby. V letnom období napadnuté listy zasychávajú a následne opadávajú.

Kučeravosť broskýň
Kučeravosť broskýň

Napadnuté stromy majú zníženú fotosyntetickú aktivitu, čo narušuje integritu daného jedinca. Zastavuje sa predlžujúci rast letorastov a je ovplyvnená diferenciácia kvetných pukov, čo môže výrazne znížiť úrodu na budúci rok. Stromy napadnuté patogénom sú menej odolné voči stresovým faktorom prostredia ako sucho a zimné mrazy.

Vývojový cyklus

Patogén prezimuje na povrchu šupín púčikov a na letorastoch v podobe blastospór, ktoré sú odolné voči poveternostným vplyvom prostredia a skoro na jar napádajú malé nerozvinuté 1 cm veľké listy v štádiu tzv. myšieho uška.

K infekcii dochádza v prípade daždivého počasia v teplotnom rozmedzí 4-25 °C. Ideálna teplota pre šírenie je 19-22 °C. Teplota je základným faktorom dĺžky trvania infekčného obdobia. Pri ideálnych podmienkach je to 2-3 týždne. Pri nízkych teplotách môže infekčné obdobie trvať až 6 týždňov.

Ochrana

Základom nepriamej ochrany je vysádzanie odolnejších odrôd, keďže je možné medzi odrodami pozorovať rozdiely v náchylnosti. Ďalším veľmi dôležitým opatrením voči kučeravosti je udržiavať stromy v dobrej kondícii a nepreplodzovať ich nadmerným množstvom úrody. V prípade väčšiny rodiacich stromov sa nevyhneme priamej ochrane, čiže použitiu ochranných látok, keďže v súčasnej dobe neexistujú odrody rezistentné voči danému patogénu.

Kučeravosť broskýň - poškodenie listov
Kučeravosť broskýň – poškodenie listov

Priama ochrana sa vykonáva ešte v jesennom období v podobe tzv. dezinfekčného postreku po opadnutí listov meďnatým prípravkom. Meďnatých prípravkov je v súčasnosti na trhu dostatočné množstvo, či už vo forme hydroxidu či oxychloridu medi. Meďnaté prípravky je možné použiť aj na prvé jarné ošetrenie v čase nalievania púčikov. Je potrebné zabezpečiť dokonalé umytie celej koruny stromu.

Ak by sa prvé jarné ošetrenie vykonalo neskôr, nemuselo by priniesť želaný efekt. V prípade vhodných podmienok na šírenie je vhodné po 10 dňoch vykonať druhé ošetrenie. Na ošetrenie je vhodné použiť prípravky s účinnými látkami dodine, dithianon a mancozeb. Postrek v neskoršom období je v našich podmienkach úplne zbytočný.

Integrita ovocného stromu – celistvosť ovocného stromu.
Diferenciácia kvetných pukov – proces pri ktorom sa listové púčiky premieňajú na kvetné púčiky
Blastospóra – nepohlavná spóra určená na ďalšie množenie patogéna.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: Jakub Mankovecký