Kvas a jeho príprava

Dlhoročný odborník v oblasti pestovateľského pálenia ovocia

Kvas je „grunt“ a príprava je „špunt“.

Tak by sme mohli charakterizovať  základ prípravy dobrého ovocného destilátu.

Prvé video s dlhoročným odborníkom v oblasti pestovateľského pálenia ovocia je venované práve príprave kvasu. Dpt. Jozef Beňo st., zhrnie základné princípy, ktoré sú odporúčané pre prípravu kvalitného kvasu. Takto pripravený kvas privezený do pálenice je následne zárukou, že vznikne dobrý ovocný destilát.

Ako skontrolovať  kvas