Páli nás, rovnaký kvas, rôzny destilát.

Páli nás, rovnaký kvas, rôzny destilát. Ako je to možné? Viac na www.palenice.sk