Močenský štamprlík – súťaž destilátov

Súťaž ovocných a obilných destilátov

Močenský štamprlík

Výstava ovocných destilátov v obci Močenok

V sobotu 8. apríla 2017 o 15.00 h v Spoločenskej sále OU Močenok

Súčasťou výstavy budú aj odborné prednášky na témy:
– Ochrana a ošetrovanie ovocných stromov
– Výroba a senzorické hodnotenie destilátov

Dodanie vzoriek: 3. 4. a 4. 4. 2017 od 12.00 do 15.00 h
Miesto dodania vzoriek: prízemie OU Močenok

Ako poslať vzorku:

1. objem vzorky destilátu = 0,35 l
2. vzorky treba označiť  (druh odrody, rok výroby, obsah alkoholu, výrobca/majiteľ meno a adresa)

Ak si neprajete mať evidované vzorky pod menom, uveďte ich pod príslušnou základnou organizáciou.

Dôležité informácie:

1. Pre pestovateľské pálenice a súkromné osoby je účastnícky poplatok na riadenej odbornej degustácii 5€.
2.Vzorka súťažného destilátu je minimálne 1 fľaša destilátu nie menšieho ako 0,35 litra (bez poplatku).
3. Vzorky musia byť doručené na náklady prihlasovateľa do areálu OU Močenok 3.4. a 4.4. 2017 od 12.00
do 15.00 h (prízemie OU Močenok)
4. Vzorky destilátov doručené 4.4.2017 po 15,00 hod. nebudú zaradené do hodnotenia výstavy
Víťazným vzorkám sa budú udeľovať Zlaté, Strieborné a Bronzové diplomy.

Organizátori súťaže: obec Močenok, Slovenský rád rytierov destilátov, Pálenica Močenok a Miestna organizácia SZZ Močenok.