Mechanicky poškodené ovocie a napadnutie hnilobou

Mechanicky poškodené ovocie a napadnutie hnilobou. Viac na www.palenice.sk