Monilióza kôstkovín (Monilia laxa)

Monilióza kôstkovín (Monilia laxa) sa vyskytuje vo všetkých oblastiach pestovania kôstkovín a každoročne spôsobuje veľké ekonomické straty pre pestovateľov. Najväčšie ekonomické straty spôsobuje čerešni višňovej (Prunus cerasus), čerešni vtáčej (Cerasus avium) a marhuli obyčajnej (Prunus armeniaca).

Monilióza kôstkovín - mumifikované plody
Monilióza kôstkovín – mumifikované plody

Symptómy a škodlivosť

Monilióza kôstkovín napáda kvety, letorasty a dokonca aj plody. Primárna infekcia vzniká v priebehu kvitnutia a napáda kvety a letorasty. Mycélium prerastie cez bliznu a čnelku až na stopku a následne infikuje aj jednoročné drevo. V prípade infekcie kvety a letorasty veľmi rýchlo vädnú a usychajú.

Konáre môžu byť napadnuté priamo v prípade mechanického poškodenia. Na napadnutých letorastoch sa veľmi často vytvára aj glejotok. K infekcii plodov dochádza v priebehu dozrievania a v plnej zrelosti čo veľmi sťažuje ochranné opatrenia.

Monilióza kôstkovín - mumifikované plody broskyne
Mumifikované plody broskyne

Hniloba sa na plodoch vyskytuje zväčša v prípadoch kedy boli plody poškodené ľadovcom, škodcami, poprípade popraskané alebo inak mechaniky poškodené. Na napadnutých plodoch sa vytvárajú hnedé mäknúce škvrny, ktoré sa postupne rozširujú. Napadnuté plody usychajú a mumifikujú. Mnohé z nich zostávajú počas celej zimy na strome a sú zdrojom infekcie v jarnom období. Infikované stromy výrazne spomaľujú predlžujúci rast a znižuje sa úrodnosť.

Vývojový cyklus

Patogén prezimuje v podobe mycélia na padnutých letorastoch a mumifikovaných plodoch. Na napadnutých pletivách sa v jarnom období vytvárajú konídie, ktoré v ideálnych podmienkach veľmi rýchlo klíčia.

K infekcii kvetov dochádza v prípade vlhkého a daždivého počasia. Kvety môžu byť infikované už pri teplotách nižších ako 12 °C. Ideálne podmienky pre rozvoj infekcie sú teplota 20-24°C a vzdušná vlhkosť nad 85%.

Monilióza kôstkovín - mumifikované plody višne
Monilióza kôstkovín – mumifikované plody višne

Ochrana

Veľmi dôležitým prvkom v boji pri moníliovej hnilobe je nepriama ochrana. Základom je veľmi zodpovedné odstraňovanie a likvidácia napadnutých letorastov a mumifikovaných plodov z minuloročnej vegetácie.

Ako pri väčšine chorôb je dôležitou súčasťou ochrany výber stanovišťa, odrody a pestovateľského tvaru.Je veľmi dôležité zabezpečiť čo najvzdušnejšiu korunu, pri ktorej sa výrazne znižuje čas ovlhčenia kvetov, listov a letorastov.

Zabránenie poraneniu plodov je tiež veľmi potrebné. Priama ochrana sa v prípade kvetov a letorastov vykonáva bezprostredne pred a po kvitnutí. Na toto ošetrenie sú registrované účinné látky trebuconazole, fluopyram, boscalid+pyraclostrobin. V prípade ekologických pestovateľov je možné použiť na ochranu meďnatý prípravok. Ochranu plodov je potrebné vykonať v čas dozrievania plodov účinnými látkami cyprodinil+fludioxonil, trebuconazole, fenhexamid.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: Jakub Mankovecký