Minilióza kôstkovín

Minilióza kôstkovín – choroba ovocia. Viac na www.palenice.sk