Múčnatka jabloní (Podosphaera leucotricha)

Múčnatka jabloní (Podosphaera leucotricha) je po chrastavitosti jabloní (Venturia inaequalis) druhé najnebezpečnejšie hubové ochorenie jablone domácej (Malus dosmestica). Jabloň domáca nie je jediným hostiteľským druhom, medzi tie ostatné patrí hruška obyčajná (Pyrus communis), mišpuľa obyčajná (Mespilus gemanica) a dula podlhovastá (Cydonia oblonga).

Popis a škodlivosť

Múčnatka napáda predovšetkým listy a kvety prípadne celé letorasty. V prípade veľmi silnej infekcie môžu byť napadnuté aj plody. Prvé symptómy je možné pozorovať tesne po vypučaní v jarnom období, jedná sa o primárnu infekciu. Púčiky napadnuté patogénom predčasne pučia a listy na oboch stranách listovej čepele majú belavý múčnatý povlak. Napadnuté letorasty majú veľmi krátke internódiá a výrazné šedé sfarbenie. Všetky napadnuté časti rastliny postupne zasychajú a aj počas obdobia dormancie je poškodenie múčnatkou veľmi dobre identifikovateľné. Kvety napadnuté patogénom po krátkom časne vädnú a opadávajú.

Silne napadnuté stromy majú problém s predlžujúcim rastom letorastov a odolnosťou voči zimným mrazom. Múčnatka dokáže znížiť úrodu až o 40%. Okrem znehodnotenia úrody v roku výskytu môže múčnatka negatívne ovplyvniť aj úrodu v nasledujúcom roku. Nenastane diferenciácia kvetných pukov.

Vývojový cyklus

Múčnatka prezimuje na hostiteľskej rastline v podobe mycélia na infikovaných kvetných a listových púčikoch, vďaka čomu je infekcia viditeľná skoro na jar. Okamžite po vypučaní huba napáda mladé listy. Na primárne infikovaných rastlinných pletivách sa vytvárajú konídie, ktoré sú zdrojom sekundárnej infekcie, ktorá napáda pletivá tesne pred a po kvitnutí. Infekcia v neskorších fázach vegetácie nemá pre pestovateľa zásadný význam. Ideálne podmienky pre šírenie sú teplota 20-25 °C a 70% vlhkosť vzduchu. Dlhotrvajúci dážď, poprípade veľmi suchý a teplý ráz počasia výrazne znižujú infekčný tlak.

Ochrana

Nepriama ochrana je v prípade múčnatky veľmi dôležitá a aj efektívna. V súčasnom portfóliu škôlok sa nachádzajú aj odrody odolnejšie voči múčnatke, medzi ktoré patrí napr. Rubinola, Topaz, Prima. Je potrebné sa vyhnúť odrodám veľmi náchylným ako Idared a Jonagold. Veľmi dobre sa osvedčil aj tzv. protimúčnatkový rez, kedy sú napadnuté časti rastliny počas vegetácie odrezané a následne spálené. Takýmto spôsobom sa zabraňuje ďalšiemu šíreniu choroby. V prípade silného infekčného tlaku je potrebné aplikovať fungicídne prípravky.

Prvé ošetrenia sa vykonávajú kontaktnými prípravkami v štádiu myšieho uška a následne tesne pred kvitnutím. Ako vhodné sa osvedčili prípravky na báze síry alebo mancozebu. Ďalšie ošetrenie sa vykonáva po odkvitnutí systémovými prípravkami obsahujúcimi niektorú z nasledujúcich účinných látok: pencobazole, mycrobutanil a trifloxystrobin, fluxapyroxad. Ďalšie ošetrenia sa vykonávajú v závislosti od priebehu počasia do júla systémovými prípravkami. Ochrana v auguste a v neskorších mesiacoch nie je potrebná.

Internódium– časť rastlinnej stonky nachádzajúca sa medzi dvoma nódmi (rastovými uzlami). V jednoduchosti sa to dá definovať ako vzdialenosť medzy dvomi susediacimi púčikmi na stonke.
Dormancia – vegetačná fáza pokoja rastliny. Obdobie, kedy sú obmedzené fyziologické procesy v rastline. V našich podmienkach to môžeme definovať ako zimné obdobie.
Diferenciácia – proces, počas ktorého sa listový púčik pretransformuje na púčik kvetný, ktorý je schopný priniesť úrodu.
Mycélium – je zhluk vzájomne poprepájaných vlákien, iným názvom podhubie.
Konídie – sú zdrojom ďalšieho šírenia ochorenia. Konídie môžu byť prenášané aj pomocou vetra.
Fungicíd – prípravok určený na ochranu rastlín proti hubovým ochoreniam.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: Jakub Mankovecký