Múčnatka viniča (Uncinula necator)

Múčnatka viniča (Uncinula necator) patrí spolu z peronospórou viniča (Plasmopara viticola) medzi najnebezpečnejšie ochorenia, ktoré napadajú vinič hroznorodý (Vitis vinifera). Pochádza zo Severnej Ameriky a do Európy bola zavlečená na infikovaných sadeniciach ruží. Múčnatka viniča sa v priebehu niekoľkých rokov rozšírila do celej Európy.

Symptómy a škodlivosť

Múčnatka viniča (Erysiphe necator) v posledných rokoch naberá čoraz viac na vážnosti a ochrana voči nej je oveľa náročnejšia. Podobne ako peronospóra aj múčnatka napadá všetky zelené časti viniča. Múčnatka viniča spôsobuje ekonomické škody na kvetenstvách a mladých strapcoch.

Prvé symptómy môžeme pozorovať už v skorom jarnom období. Napadnuté časti letorastov sú pokryté belavým povlakom mycélia. Na listoch sa postupne objavujú svetlé škvrny, ktoré sú charakteristické matným leskom. Ich veľkosť je 5-10 mm. Postupom času sa na napadnutých miestach objavuje biely povlak mycélia. Silne napadnuté listy postupne opadávajú. Strapce sú veľmi citlivé takmer počas celej doby vegetácie.

 Múčnatka viniča na liste
Múčnatka viniča na liste

Najnebezpečnejším obdobím pre vznik infekcie je obdobie po odkvitnutí viniča. Povrch napadnutých bobúľ býva husto pokrytý mycéliom. Veľmi nebezpečné je napadnutie mladých strapcov kedy môže dochádzať k praskaniu bobúľ a takzvanej prietrži semien. Poškodené bobule môžu byť následne napadnuté sekundárnymi hnilobami. Bobule sú náchylné až do obdobia mäknutia. Múčnatka viniča dokáže spôsobiť úplné znehodnotenie úrody.

Vývojový cyklus

Múčnatka viničová prezimuje v podobe mycélia v šupinách púčikov a v menšej miere na prírastkoch. K primárnej infekcii dochádza skoro na jar, kedy vinič začína pučať a mycélium napáda zdravé pletivá rastliny. Z týchto miest sa počas vegetácie šíri ďalej. Rozvoj choroby podporujú suché teplé periódy. Optimálna teplota pre klíčenie je 24-28 °C. Chladné a daždivé počasie dokáže zmyť mycélium a tým čiastočne znížiť jeho ďalšie šírenie. Taktiež vysoké teploty nad 32 °C výrazne spomaľujú šírenie a v mnohých prípadoch ho až zastavia.

Ochrana

V boji proti múčnatke viniča nám v niektorých ročníkoch dokážu pomôcť zimné mrazy. Múčnatka je citlivá na dlhšie trvajúce pôsobenie teplôt nižších ako -15°C. Výber vhodnej odrody a pestovateľského tvaru hrá dôležitú úlohu pri ochrane. Medzi odrody najcitlivejšie na múčnatku viniča patria Muller Thurgau, Muškát moravský a Rosa. Veľmi dôležité je včasné zvládnutie zelených prác. Je potrebné čiastočné odistenie zóny strapcov v skorších vegetačných fázach.

Prvé ošetrenie je vhodné uskutočniť pri pučaní a aplikovať prípravky na báze síry, ktorá je povolená aj v ekologickom systéme pestovania. Je potrebné, aby teplota dosahovala minimálne 15 °C.

Ďalšie ošetrenia je vhodné vykonať tesne pred kvitnutím a bezprostredne po odkvitnutí. V tomto období je možné použiť niektorú z účinných látok metrafrnone, tebuconazole, cyflufenamid+difenoconazole. V závislosti od počasia je potrebné vykonať ošetrenie aj v neskorších fázach vývoja až do obdobia mäknutia bobúľ. V týchto fázach je možné aplikovať prípravky s účinnou látkou meptyldinocab alebo fluopyram+tebuconazole.

V prípade ak sa pestovateľ zoberá ekologický pestovaním je možné aplikovať pomocné látky povolené v ekologickom pestovaní. Sú to prípravky na báze vodného skla alebo hydrogén bikarbonátu draselného, ktorý mení pH povrchu listu a tým zabraňuje klíčeniu patogénu.

Prietrž semien – napadnuté pletivá bobúľ zastavujú svoj rast, naproti tomu zdravé pletivá pokračujú v raste a vývoji. Po niekoľkých dňoch prichádza k prasknutiu poškodených bobúľ a tento jav sa nazýva ,,prietrž semien“

Text: Jakub Mankovecký
Foto: Jakub Mankovecký