Pri pohľade na mapu Slovenska a rozmiestnenie páleníc zaujme Trenčiansky kraj.