Nepriama ochrana proti chorobám a škodcom

Nepriama ochrana je veľmi dôležitá a je potrebné jej venovať náležitú pozornosť. Je súbor činností, pri ktorých sa snažíme predísť vzniku infekcie, poprípade premnoženiu škodcu na úroveň prahu škodlivosti. Nepriama ochrana má základné piliere, ktorých ak sa bude pestovateľ držať, dokáže výrazným spôsobom obmedziť pôsobenie patogénov a škodcov na ovocných stromoch.

Prvým pilierom nepriamej ochrany je výber stanovišťa. Je potrebné sa vyhnúť mrazovým kotlinám a miestam bez prirodzeného prúdenia vzduchu. Stromy poškodené mrazmi sú stresované a znižuje sa ich obranyschopnosť proti pôsobeniu chorôb a škodcov.

Na lokalitách bez prirodzeného prúdenia vzduchu sa výrazne zvyšuje doba odvlhčenia listov a plodov čo je rajom pre hubové ochorenia napríklad chrastavitosť jabloní (Venturia inaequalis) alebo pre peronospóru viniča (Plasmopara viticola). Je dôležité pestovať ovocné druhy v pre nich prirodzených pestovateľských lokalitách.

Veľmi zásadný je výber pestovaných odrôd a podpníka. Podpníkom veľké množstvo pestovateľov nevenuje pozornosť, čo v priebehu ďalšieho života výsadby prinesie svoju negatívnu daň. Každý podpník má iné nároky či už na pôdne podmienky alebo závlahové podmienky. Preto je veľmi dôležité konzultovať problematiku podpníkov buď s predajcom ovocných stromov alebo profesionálnymi ovocinármi.

Odrodová rozmanitosť je veľmi významná, čo napomáha zákazníkovi vybrať si odrodu, ktorá vyhovuje jeho požiadavkám. Šľachtenie ide míľovými krokmi a postupom času sa na trh dostávajú nové perspektívne odrody. Výber nie je ľahký z dôvodu náročnosti pri ochrane proti chorobám a škodcom, ale aj nárokov na hojenie, závlahu, opeľovacích pomerov a doby dozrievania. Prioritou by mal byť výber rezistentných poprípade tolerantných odrôd napríklad k chrastavitosti jabloní alebo šárke sliviek.

Kvalita a zdravotný stav výsadbového materiálu má svoje miesto a aj dôležitosť a je podstatné tomu venovať svoju pozornosť. Je potrebné kupovať výsadbový materiál iba od certifikovaných množiteľov alebo predajcov s licenciou. Nákup ovocných stromov od osôb, ktoré nedokážu predložiť informácie o pôvode stromov sa môže v priebehu ďalšieho pestovania vypomstiť v podobe zistenia vírusov, zníženej ujateľnosti stromov alebo zámenou odrôd.

Pestovateľský tvar a systém rezu sú parametre, na ktoré je potrebné myslieť už pri výbere odrôd a podpníkov. Nie každá odroda a podpník sa hodí na určitý pestovateľský systém. Nie je možné využiť silno rastúce podpníky jabloní a pestovať stromy v tvare štíhleho vretena. Taktiež je prakticky nemožné pestovať slabo rastúce podpníky kôstkovín v extenzívnej solitérnej forme.

Každý pestovateľský systém má svoje zákonitosti, ktorých je potrebné sa držať. Rez musí byť pravidelný a odborný. V prípade zanedbania rezu sa rastlina dostáva do stresu, čo negatívne ovplyvňuje integritu stromu. Je potrebné, aby sa ku každému stromu pristupovalo individuálne a nevykonával sa uniformný rez. Vplyvom rezu zabezpečujeme harmonický rast a fyziologickú rovnováhu a týmto spôsobom sa snažíme vytvoriť takzvaný tichý strom. Rezom je možné odstraňovať napadnuté časti rastlín a tým obmedzovať ďalší rozvoj chorôb a škodcov. Netreba zabudnúť ani na letný rez pri jadrovinách ale aj kôstkovinách. Prebierka plodov má veľký význam pri šírení a likvidácii zdrojov chorôb a škodcov.

Starostlivosť o pôdu a pôdny pokryv nám vie zabezpečiť výraznú elimináciu chorôb a škodcov. Je potrebné, aby pôda v okolí kmeňa bola pravidelne kyprená. Ak nám to podmienky dovoľujú, je vhodné sa vyhnúť aplikácii herbicídov.

Veľké množstvo škodcov sa počas zimy nachádza plytko pod povrchom pôdy odkiaľ v jarnom období začínajú škodiť. Pravidelná starostlivosť o pôdu ich početnosť výrazne znižuje. Veľmi dobré výsledky sú napríklad pri vrtivke čereňovej alebo piliarke slivkovej.

Pravidelná výživa a hnojenie napomáhajú k dobrej kondícii ovocného stromu, ktorý v prípade dobrých pestovateľských podmienok lepšie odoláva infekčnému tlaku chorôb a napadnutiu škodcov. Naopak stromy v zlom kondičnom stave sú veľmi citlivé a rýchlo odumierajú.

Závlahe ovocných stromov je potrebné sa venovať obzvlášť v ročníkoch ako bol rok 2018, kedy na mnohých miestach počas celého leta napršalo iba pár milimetrov. Starším a rastovo silným stromom ani takéto sucho nemusí uškodiť, ale ovocné stromy na slabo rastúcich podpníkoch napríklad M9 alebo Wavit môžu mať problém a výrazne sa môže znížiť aj úroda na ovocnom strome, nehovoriac o tom, že ovocný stom je vystavený veľmi silnému stresu.

Prah škodlivosti – stupeň poškodenia kedy dochádza k ekonomickým stratám. Náklady na ochranu voči škodcovi alebo chorobe sú nižšie ako straty spôsobené poškodením.
Extenzívny soliterný stom – je pestovaný v podmienkach bez opornej konštrukcie, závlahy, pravidelného rezu a ochrany.
Integrita stromu– celistvosť daného jedinca.
Tichý strom – strom v rovnovážnom stave medzi rastom a rodivosťou.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: pixabay.com