Vo štvrtok 20. septembra 2018 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili: 

návrh novely zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh a novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Otvárame diskusiu o tejto téme, ktorá „páli“. Svoje názory posielajte dole do komentára. 

Zároveň pripravujeme informácie, ktoré sú momentálne k dispozícii.