Obaľovač jablčný (Cydia pomonella)

Obaľovač jablčný (Cydia pomonella) je jeden z najnebezpečnejších škodcov jablone domácej (Malus domestica). Obaľovač je rozšírený do všetkých pestovateľských oblastí jablone domácej. Medzi ďalšie hostiteľské druhy patrí Hruška obyčajná (Pyrus communis), marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca), orech kráľovský (Juglans regia), atď.

Popis a škodlivosť

Na plode je jasne viditeľný otvor a chodbička smerujúca špirálovito až ku jaderníku. Okolo otvoru a v chodbičke sa nachádzajú exkrementy larvy, ktorá má svetloružovú farbu a veľkosť približne 20mm. Obaľovač jablčný vytvára v našich podmienkach dve generácie, v tých najteplejších oblastiach to v posledných rokoch bývajú tri generácie škodcu. Imágo je dlhé 6 mm a rozptyl krídel je 15 až 20 mm. Čerstvo nakladené vajíčka sú svetložlté.

Vývojový cyklus

Larvy prezimujú v kokóne v trhlinách kôry stromov a plytko pod povrchom pôdy. Na jar sa larva zakuklí. Imága sa liahnu v máji, následne sa pária a samičky kladú vajíčka na malé plody poprípade na listy, ktoré sa nachádzajú v bezproslednej blízkosti malých plodov. Kladenie vajíčok prebieha v podvečerných hodinách v prípade, že je teplota minimálne 16 °C. Jedna samička dokáže naklásť až 120 vajíčok po dobu jeden až dva týždne.

Larvy počas jedného mesiaca prejdú až piati instarmi. Časť lariev prvej generácie sa zakuklí a vyvíja sa druhá generácia, ktorá kladie vajíčka v júli. Larvy, ktoré sa pripravujú na prezimovanie, vytvárajú kokónu, v ktorej prečkajú celé zimné obdobie až do nesledujúcej vegetácie.

Veľký význam v boji proti obaľovačom má Sýkorka veľká (Parus major), ktorá dokáže zlikvidovať viac ako polovicu prezimujúcich lariev.

Ochrana

V malých sadoch a záhradách je veľmi vhodným spôsobom ochrany zber a likvidácia napadnutých plodov, ktoré sú ďalším zdrojom šírenia škodcu. V prípade ak dané opatrenia nestačia, je potrebné pristúpiť k aplikácii látok určených na ochranu rastlín. Je však potrebné mať na pamäti, že častým použitím neselektívnych insekticídov si znižujeme aj početnosť prirodzených nepriateľov škodcov.

Každú aplikáciu ochrannej látky je potrebné dobre premyslieť. Najvhodnejšia aplikácia insekticídov proti obaľovačom je 7-10 dní po maximálnom vrchole náletu. Vrchol náletu je ideálne zistiť pomocou feromónových lapačov, ktoré je však potrebné pravidelne kontrolovať. Aplikácie ochranných látok je možné stanoviť aj na základe efektívnej sumy teplôt, čo je pre väčšinu menších pestovateľov nemožné. Pre menších pestovateľov je možnosť aplikovať postrek orientačne pri veľkosti plodov 5-8mm. V tomto období je vhodné aplikovať prípravky, ktoré obsahujú niektorú z účinných látok: spinosad, chloropyrifos-methyl, deltamethrin, acelamiprid. Tieto účinné latky je možné použiť aj v boji proti druhej generácii obaľovača jablčného.

V prípade ak pestovateľ má záujem použiť ekologický spôsob ochrany sú momentálne na trhu dve možnosti. Prvou možnosťou je využitie metódy metenia samcov, kedy sa pomocou feromónových odpraníkov vzduch nasýti feromónmi a škodca nie je schopný párenia. Táto metóda znie síce veľmi dobre aj dobre funguje, ale iba v prípade izolácie sadu minimálne 100 m od okolitých sadov a veľkosti sadu minimálne 3 ha. V prípade, že izolačná vzdialenosť bude menšia môže škodca priletieť z okolitých sadov a naše úsilie vyjde nazmar.

Obaľovač jablčný - feromónový odparník
Feromónový odparník

Druhým riešením je použitie prípravkov na báze baktérie Bacillus thuringiensis, kedy sa prípravok aplikuje ešte pred vyliahnutím, prípadne tesne po vyliahnutím larvy. Larva prirodzene skonzumuje baktériu, do dvoch hodín ukončuje požer a do niekoľkých dní zomiera. Bacillus thuringiensis je prirodzene sa vyskytujúca sa baktéria okolo nás. Ochrana voči obaľovačom je veľmi náročná a nie je radno ju zanedbať, obzvlášť ochranu voči prvej generácii.

Imágo – dospelý jedinec škodcu
Instar – etapa larválneho vývoja.
Feromónový lapač – pasca slúžiaca na odchyt a monitoring výskytu obaľovačov.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: Jakub Mankovecký