Prijmem objednávky na nerezový šrotovník. Viac na www.palenice.sk