Pálenica Trenčianske Mitice

Adresa: Trenčianske Mitice 52, 913 22 Trenčianske Jastrabie
Kontaktný email: janstano12@gmail.com

Pálenica Trenčianske Mitice

StaBo Destil, s.r.o.

Kontaktné info

Minimálny objem kvasu na vypálenie:

150 litrov

Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Kraj: Trenčiansky