Pálenô Matúša Čáka – Trenčín 2019

PÁLENÔ MATÚŠA ČÁKA IV. ROČNÍK

10. 4 – 14. 4. 2019

Spoločnosť EXPO CENTER a. s. a SLOVENSKÝ RÁD RYTIEROV DESTILÁTOV, v spolupráci so Združením

výrobcov liehu a liehovín na Slovensku a Združením pestovateľských páleníc a destilátových liehovarov na

Slovensku Vás srdečne pozývajú na 4. ročník medzinárodná súťaže ovocných a obilných destilátov o

 PÁLENÔ MATÚŠA ČÁKA

 

KDE: V priestoroch výstaviska Expo Center Trenčín

KEDY: 10.4. – 14.4. 2019

Termín doručenia destilátov :                        do 31. marca 2019

Odborná degustácia sa uskutoční :                04. apríla 2019

Vyhodnotenie na výstavisku EXPO CENTER, a. s. v Trenčíne:  10. apríla 2019

Výstava ZAHRADKÁR 2019:                          10. – 14. apríla 2019

 

Súťaže sa môžu zúčastniť:

* destilátové liehovary      * pestovateľské pálenice      * fyzické osoby

 

     Destiláty budú hodnotené medzinárodnou odbornou komisiou pozostávajúcou z najlepších slovenských, českých a moravských degustátorov.
     Ocenené vzorky jednotlivých kategórií sa dostanú do užšieho výberu destilátov, ktoré budú disponibilné pre laické hodnotenie prístupné účastníkom výstavy.
     Súťaž a výstava prebiehajú v súlade so stanoviskom FS SR.

 

Organizátori súťaže: Slovenský rád rytierov destilátov v spolupráci so Združením výrobcov liehu a liehovín na Slovensku a Združením páleníc a destilátových liehovarov na Slovensku a spoločnosť Expo Center a.s.