Peronospóra viniča

Napadnutie viniča peronospórou. Viac na www.palenice.sk