Na tomto mieste portálu palenice.sk, budeme uverejňovať zaujímavé články od našich odborných garantov. Môžete sa tešiť na témy, o ktorých ste zatiaľ nečítali alebo nemali informácie, že existujú. Rozoberieme najnovšie trendy v pálení, históriu pálenia, neznáme a známe odrody ovocia, spôsob prípravy kvasu a mnohé ďalšie.

Zároveň máte možnosť opýtať sa odborníkov na otázky, ktoré Vás ,,pália“.
Svoje otázky môžete posielať na mail: info@palenice.sk