Predám čierne moruše na kvas z vlastnej úrody.

Množstvo: 300 – 1 000 litrov.

Prípadne založím na kvas,  8-10 litrov pálenky/zo 100 litrov – záruka.

Termín: 7. mesiac 2020

Cena: 2,50 €/liter

Tel.: 0905 328 725

(obrázok je ilustračný)

Aké kvasinky použiť na konkrétny kvas?

Viac o kvasinkách