Predám IBC kontajner

v objeme 1000 l s vypúšťacím ventilom na kovovej alebo plastovej palete.

Cena:

55 eur

IBC kontajner 1000 l s vypúšťacím ventilom
IBC kontajner 1000 l

Kontakt:

0902 133 100

Ako založiť  slivkový kvas – moderne