Predám jablčný kvas 500 l

z kvalitných jabĺk z mojej záhrady.

Cena: 120 Eur.

Č.t.: 0904 487 827

Profesor Ivan Hričovský radí