Predám jabloňový sad – podiel 1/4, 7723 m²,

odrody Jonathan, Kanadská reneta, Bananky.

Sad je vedený ako trvalý trávnatý porast, záhrada, orná pôda.

Jablone majú vek cca 60 r. Možnosť užívania takmer

celého sadu hlavne jablone Kanadská reneta, Bananky.

Úroda:

5-10 ton

Lokalita:

Klenovec Potok Brezovian

Cena:

12 000,- €

Kontakt:

0949 400 706

(obrázok je ilustračný)

Prihláste sa na odber videí o zakladaní kvasov