Predám nepoužívaný refraktometer

Na meranie cukornatosti hrozna, ovocných štiav, zákvasov atď.

Refraktometer
Refraktometer s pipetkou na odobratie vzorky kvasu.
Refraktometer na meranie cukornatosti kvasu.
Refraktometer na meranie cukornatosti kvasu.
Refraktometer v ochrannom obale.
Refraktometer v ochrannom obale.

Cena je pevná:

22 €

Kontakt:

0905 151 623

okr. Nové Zámky

Ako založiť  slivkový kvas