PREDANÉ

Pre všetkých, ktorí plánujú zriadenie pestovateľskej pálenice

Destilačné zariadenie 

firmy Destila s.r.o.

+420 736 776 520

Predmetom predaja bolo destilačné zariadenia s rektifikačnou kolónou KPD 150 a KPD 300 s plynovým ohrevom, ktoré boli vyrobené v roku 2013. Obe destilačné zariadenia boli prevádzkované počas 3 sezón, ale len s minimálnou vyťaženosťou.

Na destilačnom zariadení KPD 150 bolo vydestilovaných 8 800 litrov destilátu, čo zodpovedá jednej veľmi slabej sezóne.

Na destilačnom zariadení KPD 300 bolo vydestilovaných 16 770 litrov destilátu, čo zodpovedá jednej veľmi slabej sezóne.

Počas celej doby bolo destilačné zariadenie servisované priamo výrobcom – firmou DESTILA, s. r. o.

Súčasťou dodávky kompletného destilačného zariadenia (špecifikáciu dodáme na vyžiadanie) je zodpovedajúci plynový horák, liehové meradlo, podtlaková výveva, nerezová komínová zostava SHIEDEL, záchytná nerezová nádoba k liehovému meradlu.

Máte záujem o špeciálnu ponuku?

Plánujete zriadenie pestovateľskej pálenice alebo ovocného liehovaru? 

Kontaktujte nás:

+420 736 776 520

hanak@destila.cz

Alebo nám jednoducho napíšte cez formulár