Šárka sliviek (Plum pox virus)

Šárka sliviek (Plum pox virus) je vírusové ochorenie, ktoré ohrozuje výsadby ovocných drevín po celom svete a je najnebezpečnejšie vírusové ochorenie ovocných drevín. Toto ochorenie bolo prvýkrát pozorované a popísané v priebehu prvej svetovej vojny v Bulharsku, odkiaľ sa vírus šíril do celého sveta. Najznámejším hostiteľským druhom je slivka domáca (Prunus domestica), ale v mnohých prípadoch môžeme vírus pozorovať aj vo viacerých výsadbách marhule obyčajnej (Prunus armeniaca), broskyne obyčajnej (Prunus persica) a čerešne višňovej (Prunus cerasus). Zdrojom šárky v prírode nemusia byť iba infikované kôstkoviny – vo viacerých prípadoch bol vírus zistený aj pri bylinách. Momentálne sú objavené a popísané štyri kmene vírusu šárky sliviek, ktoré sa výrazne líšia agresivitou a symptomatickými prejavmi.

Symptómy a škodlivosť

Šárka je ochorenie, ktoré nie je možné úplne vyliečiť. Symptomatické prejavy je možné pozorovať na listoch, plodoch a často aj na kôstkach. Prejav ochorenia je veľmi variabilný a odlišuje sa v závislosti od hostiteľskej rastliny, odrody a kmeňa vírusu, ktorý napadol danú rastlinu. Najcitlivejšie sú mladé výsadby ovocných druhov.

Ochorenie sa na marhuli domácej prejavuje na listoch, plodoch a kôstkach. Na listoch vznikajú výrazne svetlozelené škvrny. Na pokožke plodov a kôstkach je možné pozorovať olejové škvrny. K deformácii plodov nedochádza. Pri broskyni domácej sa príznaky identifikujú náročnejšie.

Pri slivkovinách je možné na listovej čepeli pozorovať žlté až svetlé škvrny nepravidelného tvaru a rôznej veľkosti. Príznaky na napadnutých druhoch je možné pozorovať okamžite po odkvitnutí. Pri ringlotách napadnuté listy veľmi rýchlo žltnú a opadávajú. Symptómy na plodoch je možné pozorovať pred dozrievaním. Na plodoch vznikajú olejové škvrny rôznej veľkosti a tvaru. K deformácii plodov dochádza iba v prípade veľmi náchylných odrôd. Tieto plody zväčša predčasne opadávajú. Obsah cukrov a kyselín v plodoch je veľmi nízky. Takéto plody sú úplne bezcenné a nie je možné ich nijakým spôsobom zužitkovať. Plody sú úplne bez chuti. Vírus výrazne spomaľuje rast ovocných drevín a znižuje ich mrazuvzdornosť.

Prenos vírusu

Prenos šárky sliviek dlhé roky zabezpečoval samotný človek pri vegetatívnom množní rastlín, použitím infikovaného očka, vrúbľa poprípade podpníka. Ďalším veľmi dôležitým a významným vektorom sú vošky. Medzi tie najnebezpečnejšie patrí voška slivková (Hyalopterus pruni), voška chmeľová (Phorodon humili), voška broskyňová (Myzus persicae), ale aj mnohé iné. Vošky prenášajú vírus cicaním na infikovaných rastlinách a následne prenosom na zdravé jedince.

Ochrana

Základom ochrany je výsadba certifikovaného a zdravého výsadbového materiálu. Veľmi dôležité je kupovať od registrovaných a certifikovaných predajcov a nie od hobby škôlkarov poprípade od predajcov, ktorí nevedia deklarovať pôvod ovocných stromov.

Ďalším dôležitým aspektom je výber lokality, kde by sa mala nová výsadba nachádzať. Je potrebné dodržať izolačnú vzdialenosť minimálne 500m od najbližšieho napadnutého jedinca, čo však v mnohých prípadoch a obzvlášť pri záhradkároch a drobných pestovateľoch nie je možné. Veľký dôraz je potrebné klásť na ochranu proti voškám, keďže aj v prípade zakúpenia zdravého výsadbového materiálu je vysoká pravdepodobnosť že aj tento výsadbový materiál môže byť infikovaných vírusom vďaka prenosu voškami. Voška jabloňová, ako aj ostatné vošky, majú v prírode veľké množstvo prirodzených, veľmi aktívnych nepriateľov. Najväčším nepriateľom vošiek je lienka sedembodková (Coccinella septempunctata).

V prípade ak je potrebné aplikovať prípravky na ochranu rastlín, je vhodné použiť v predjarnom období postrek olejovou emulziou, tzv. predjarný postrek. Tento postrek zlikviduje prezimujúce vajíčka vošiek. V nasledujúcich fázach vegetácie je vhodné použiť prípravky s účinnou látkou pirimicarb. V prípade záujmu o použitie ekologickej varianty je na trhu účinná latka Azadirachtin. Táto látka sa získava z tropickej rastliny Azadirachta indica. Na trhu je dostupná iba jedna rezistentná odroda – Jojo. Ostatné odrody sú tolerantné ale môžu byť napadnuté šárkou sliviek, symptomatické prejavy a negatívny dopad sa však na rastline nemusí prejaviť. Mnoho záhradkárov a pestovateľov môže mať stromy napadnuté šárkou a ani o tom nemusí vedieť. Medzi tolerantné odrody sliviek z novšieho šľachtenia patria Haganta a Presenta.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: Jakub Mankovecký