Slivky

Predajcovia:

PLANTEX, spol. s r.o.
Adresa: 922 08  Veselé pri Piešťanoch 417

Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
Adresa: Komiatická 67, 940 85  Nové Zámky

FIALA-VITALITA, s.r.o.
Adresa: Maďarskosvodínska cesta 42, 943 54  Svodín

Ing. František Mrázik – AGROPOL
Adresa: 925 83  Žihárec 786

Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT
Adresa: 956 34  Ostratice 144

ROMA, s.r.o.
Adresa: Koceľova 17, 821 08  Bratislava

GEMERPRODUKT VALICE – OVD
Adresa: Okružná 3771, 979 01  Rimavská Sobota

BIOCENTRUM, s.r.o.
Adresa: SNP 57, 937 01  Želiezovce

OVD – Ovocinárske družstvo
Adresa: Za traťou 1427, 941 31  Dvory nad Žitavou