Slovenský Rád rytierov destilátov

Slovenský Rád rytierov destilátov, Šaštín, 2016.

Slovenský Rád rytierov destilátov

a
Združenie pestovateľských páleníc a destilátových liehovarov
a
Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku

oznamujú všetkým svojim členom a podporovateľom,
ako aj širokej verejnosti, ktorú spájajú ušľachtilé zásady Rádu
že dňa

29. apríla 2017

o 10,30 h

v goticko – historickej Katedrále, zasvätenej panne Márii a sv. Benediktovi
v Hronskom Beňadiku
sa uskutoční slávnostný akt pasovania nové veľmajstra Rádu spolu s pasovaním nových členov Rádu

 

Pozvánka - pasovanie Slovenský Rád rytierov destilátov, Hronský Beňadík.

Členovia Slovenského Rádu rytierov destilátov, 2016, Šaštín-Stráže.
Členovia Slovenského Rádu rytierov destilátov, 2016, Šaštín-Stráže.
Znak Slovenského Rádu rytierov destilátov.
Znak Slovenského Rádu rytierov destilátov, 2016, Šaštín-Stráže.