Spála ružovitých (Erwinia amylovora)

Jedná sa o veľmi závažné bakteriálne ochorenie, ktoré napáda všetky zelené časti rastliny. Spála je rozšírená po celom svete a na Slovensko bola introdukovaná až v 21. stročí. Ide o polyfágnu baktériu a medzi hostiteľské rastliny patrí hruška obyčajná (Pyrus communis), jabloň domáca (Malus domestica), broskyňa obyčajná (Prunus persica), dula podlhovastá (Cydonia oblonga) a iné.

Symptómy a škodlivosť

Ochorenie sa začína prejavovať počas kvitnutia. Kvety, listy a celé letorasty začínajú vädnúť a následne úplne uschýnajú. Letorasty sa výraze ohýbajú a deformujú. Listy majú typické hnedé až čierne sfarbenie. V prípade vlhkého počasia sa na infikovaných častiach rastliny tvoria výlučky v podobe lepkavých kvapiek. Jedince napadnuté bakteriálnym ochorením majú nižšiu mrazuvzdornosť a znižuje sa aj úrodnosť. V prípade silného poškodenia môže nastať poškodenie celého stromu poprípade celého ovocného sadu.

Spála ružovitých
Spála ružovitých – typické sfarbenie listov

Prenos baktérie na hostiteľské rastliny je zabezpečený hmyzom, vetrom a dokonca v niektorých prípadoch aj peľom. Na rozdiel od vírusov, ako je to napríklad pri šárke sliviek, vošky nie sú prenášačom. Baktéria sa do rastlín dostáva pomocou prirodzených otvorov ako prieduchy alebo rezné rany. Najčastejšou vstupnou bránou sú však kvety. Baktéria sa šíri v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu počas kvitnutia. Teplé a vlhké počasie napomáha jej šíreniu. Suché počasie môže šírenie úplne zastaviť. Spála je veľmi nebezpečná a môže zlikvidovať celú ovocnú výsadbu.

Ochrana

Základom nepriamej ochrany je výber vhodnej lokality. Je veľmi dôležité vyhýbať sa oblastiam, kde bola v predchádzajúcich obdobiach zaznamenaná spála. Je potrebné dodržať všetky agrotechnické postupy a nevystavovať stromy extrémnym stresovým faktorom. Netreba zabudnúť na harmonickú výživu. Ovocné stromy v dobrej kondícii sú oveľa odolnejšie ako stromy v zlom zdravotnom a kondičnom stave. Veľmi dôležitý je aj výber zdravého výsadbového materiálu, keďže aj výsadbový materiál môže byť zdrojom spály, hlavne keď sa jedná o stromy dovezené s južných krajín.

Priama ochrana prakticky nemá význam. Maximum, čo môžeme spraviť je aplikácia meďnatých prípravkov v období pred a po odkvitnutí. Je možné použiť hydroxid či oxychlorid medi. Taktiež je vhodné aplikovať meďnatý prípravok na konci vegetačného obdobia po opade listov. Spála sa radí medzi karanténne ochorenie, čo zanemená, že v prípade podozrenia je potrebné kontaktovať fytoinšpektora na najbližšom stredisku UKSUP-u.

Polyfág – nemá jednu hostiteľskú rastlinu ale druhovo široké spektrum hostiteľských rastlín.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: www.vurv.cz