Otázka čitateľa

Dobrý deň, prosím Vás o radu pri spustení liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia.

Mám školenie, legislatívu okolo tohto všetkého mám naštudovanú, úspešne skončenie školenie, objednaný aparát, zahájené stavebné úpravy. Začal som riešiť legislatívne koliečko. Zasekol som sa na podmienke zákona č. 467/2002 Z. z., a to o priložení ku žiadosti na vydanie povolenia výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky.
Keď som pozeral ostatné pálenice, tak majú v predmete podnikania uvedený nasledovný predmet: „Výroba liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia so sídlom …. „. Keď som pozeral živnostenský zákon č. 455/1991 Z. z., tak vyplýva, že výroba liehu nie je živnosťou, tak preto to ani živnostensky úrad nezapisuje. Ako sa dopracujem vo výpise Obchodného registra Slovenskej republiky k tomu zneniu, čo majú všetky ostatné pestovateľské pálenice?
Otázka znie, čo je potrebné alebo aký je postup aby vo výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky bolo v predmete podnikania takéto znenie: Výroba liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia so sídlom ….?
Poprípade, aké predmety podnikania majú byť zapísané pred podaním žiadosti na ministerstvo hospodárstva?

Ďakujem za odpoveď.