Vlnačka krvavá (Eriosoma lanigerum)

Vlnačka krvavá (Eriosoma lanigerum) pochádza zo Severnej Ameriky a do Európy bola introdukovaná v 19. storočí. V posledných rokoch sa stáva jedným z najnebezpečnejších škodcov na jabloni domácej (Malus domestica). Na ostatných ovocných druhoch sa vlnačka krvavá nevyskytuje. Jej výskyt je možný na niektorých okrasných druhoch. Najväčšie nebezpečie spôsobuje pri mladých výsadbách jabloní.

Symptómy a škodlivosť

Na letorastoch je možné pozorovať nádory rôznej veľkosti, ktoré vznikajú v dôsledku cicania. Kolónie vlnačky krvavej sú veľmi dobre viditeľné a sú pokryté bielymi voskovými vláknami, ktoré vylučujú samičky. Škodlivosť sa prejavuje predovšetkým na mladých stromoch poprípade v škôlke, kedy sa deformuje budúca koruna a oslabuje sa celkový rast rastliny.

Pri kalamitnom výskyte na rodiacich stromoch škodca spôsobuje výrazné oslabenie rastu čo môže ovplyvniť aj úrodu v danom poprípade v ďalších ročníkoch. Miesta, v ktorých došlo k poškodeniu pletív môžu byť vstupnou bránou pre rôzne druhy hubových ochorení.

Popis škodcu

Vlnačka krvavá prezimuje v podobe larvy v prasklinách poprípade na koreňoch v blízkosti kmeňa. Na jar začínajú kolonizovať konáre a výhonky jablone. V priebehu mesiaca apríl, v závislosti od počasia, je možné pozorovať výskyt dospelých jedincov tzv. neokrídlených samičiek , ktoré môžu škodiť iba lokálnym spôsobom. V našich podmienkach sa môže vyvinúť až 10 generácií v závislosti od priebehu počasia počas vegetácie.

Vlnačka krvavá
Vlnačka krvavá

Samičky prvých generácií sú schopné naklásť až 300 vajíčok. Samičky každej nasledujúcej generácie máju výrazne nižšiu početnosť vajíčok. V letnom období sa vyvíjajú okrídlené generácie škodcu, ktoré sú schopné preletieť aj na okolité stromy vo vzdialenosti niekoľko desiatok metrov. Najväčšiu početnosť je možné pozorovať začiatkom leta prevažne na mladých letorastoch vo vnútri koruny, kde sú kolónie chránené voči insekticídom a taktiež negatívnym vplyvom a počasia. V tomto období sú dobre pozorovateľné biele voskové vlákna, ktoré chránia celú kolóniu. Veľkosť škodcu je 1,2-2,6 mm, čiže po odstránení voskového vlákna je možné aj voľným okom pozorovať živé kolónie.

V jesennom období prichádza k masívnej migrácii pohlavnej generácii na zimovisko v pôde poprípade v prasklinách kôry. Práve pre vysokú odolnosť proti aplikáciám ochranných látok bol proti vlnačke krvavej v 20. storočí privezený parazitoid Aphelinus mali.

Ochrana

V ochrane proti vlnačke krvavej nám môže výrazne pomôcť aj príroda, keďže larvy sú citlivé na pôsobenie mrazu. V prípade silnej zimy a teplotách nižších ako -17 °C sa početnosť prezimujúcich lariev znižuje. Okrem počasia má vlnačka krvavá nepriateľov aj v podobe širokého spektra antagonistov, medzi ktorých patrí napríklad Ucholak obyčajný (Forficulidae auricularia), Lienka sedembodková (Coccinella septempunctata), Pestrica pruhovaná ( Episyrphus balteatus) ale aj mnohé iné. V mnohých prípadoch aj podporenie prirodzených nepriateľov daného škodca stačí k jeho potlačeniu a nie je potrebné vykonať aplikáciu látkami určenými na ochranu. Výskyt ucholaka obyčajného podporíme ak na konár zavesíme kvetináč do ktorého naukladáme mach poprípade slamu. Odstraňovanie napadnutých konárov a letorastov je v prípade menších výmer účinné.

V prípade potreby použitia ochranných prípravkov je základom jarná aplikácia v podobe olejovej emulzie. Ďalšia aplikácia je vhodná pred kvitnutím účinnou látkou cypermethrin a chlorpyrifos. Je možné použiť prípravky, ktoré sa používajú na likvidáciu vošiek aj napriek tomu, že na aplikáciu proti vlnačke krvavej nie sú registrované. Je to len byrokratická prekážka, ktorá pre malých pestovateľov nie je problém. Sem patria účinné latky napr. pirimicarb a chlorpyrifos. V prípade záujmu o použitie ekologickej varianty je na trhu účinná latka Azadirachtin. Táto látka sa získava z tropickej rastliny Azadirachta indica. V prípade aplikácie je potrebné použiť väčší tlak aby sa ochranná látka dostala až bezprostredne k vlnačke krvavej. Pri aplikácii je vhodné použiť aj zmáčadlo.

Insekticíd – prípravok na likvidáciu hmyzu v rôznych vývojových štádiách.
Parazitoid – je organizmus, ktorý sa vyvíja v tele hostiteľa a následne mu spôsobí smrť. V tomto prípade je hostiteľom Vlnačka krvavá (Eriosoma lanigerum).
Antagonista – reguluje a potláča populáciu škodcov.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: Jakub Mankovecký