Voška jabloňová (Aphis pomi)

Voška jabloňová (Aphis pomi) patrí spolu s obaľovačom jablčným (Cydia pomonella) medzi škodcov, ktorí najviac ohrozujú jabloň domácu (Malus domestica). Výskyt vošky je možné pozorovať aj na iných druhoch napr. na hruške obyčajnej (Pyrus communis), mišpuli obyčajnej (Mespilus germanica), atď. Škodca je rozšírený do všetkých pestovateľských oblastí jablone domácej, tým pádom ho môžeme označiť za kozmopolitného škodcu.

Symptómy a škodlivosť

Voška jabloňová škodí primárne cicaním rastlinných štiav na listoch. Listy napadnuté voškami sa skrúcajú a na spodnej strane listovej čepele sa nachádzajú kolónie vošiek. Na listoch je možné pozorovať medovicové výlučky vošiek, ktoré sú lákadlom pre mravce. Škodlivosť vošiek sa prejavuje predovšetkým na mladých stromoch, pri ktorých sa výrazne znižuje asimilačná plocha a spomaľuje sa predlžujúci rast. Stromy sa dostávajú do obrovského stresu, čo sa môže prejaviť v zimnom období zníženou mrazuvzdornosťou.

Voška jabloňová - kolónia vošiek na liste
Voška jabloňová – kolónia vošiek na liste

Voška spôsobuje fatálne škody v ovocných škôlkach, kde výrazne znižuje kvalitu dopestovaného výsadbového materiálu. Okrem primárnej škodlivosti má aj veľmi výraznú sekundárnu škodlivosť. Voška je vektorom rôznych vírusov. Vírusy na ovocných drevinách nie je možné liečiť a práve tým sa stávajú veľmi nebezpečné.

Opis škodcu

Voška prezimuje v podobe vajíčka na konároch a v prasklinách kôry. Na jar sa z vajíčok liahnu larvy, z ktorých sa po dvoch týždňoch stávajú dospelé jedince schopné reprodukcie. Voška patrí medzi škodcov s veľmi rýchlym reprodukčným cyklom a počas vegetácie má v našich podmienkach až 13 generácii.

Vošky sa najčastejšie nachádzajú na koncoch mladých letorastov. V júni sa vyvíjajú prvé okrídlene jedince. Okrídlené jedince zakladajú nové kolónie, ktoré spôsobujú najväčšie škody. Posledná generácia sa vyvíja ako pohlavná a samičky rodia prezimujúce vajíčka. Veľkosť dospelého jedinca je 1,5 až 2,5 mm.

Voška jabloňová - poškodenie listov a plodov
Voška jabloňová – poškodenie listov a plodov

Ochrana

Voška jabloňová tak ako aj ostatné vošky má v prírode veľké množstvo prirodzených a veľmi aktívnych nepriateľov. Najväčším nepriateľom vošky sú lienka sedembodková (Coccinella septempunctata) a lienka dvojbodková (Coccinella bipunctata) a taktiež aj veľmi kontroverzná lienka východná (Harmonia axyridis). Priemerná lienka dokáže počas svojho života zlikvidovať až 5000 vošiek. Ďalšími veľmi dôležitými organizmami v boji proti voškám sú zlatoočka obyčajná (Chrysopa carnea) a Pestrica pruhovaná (Episyrphus balteatus) a mnoho ďalších. Je veľmi dôležité vyhýbať sa širokospektrálnym insekticídom, aby sme nezničili aj prirodzených nepriateľov vošiek.

V prípade, že je potrebné aplikovať prípravky na ochranu rastlín, je vhodné použiť v predjarnom období postrek olejovou emulziou tzv. predjarný postrek. Tento postrek zlikviduje prezimujúce vajíčka vošiek. Je potrebné, aby bola postreková emulzia aplikovaná zodpovedne na celú nadzemnú časť ovocného stromu, keďže sa jedná o kontaktný prípravok. V nasledujúcich fázach vegetácie je vhodné použiť prípravky s účinnou látkou pirimicarb. Ak je výskyt kalamitný je možné použiť prípravky s účinnou látkou chlorpyrifos-methyl. V prípade záujmu o použitie ekologickej varianty je na trhu účinná latka Azadirachtin. Táto látky sa získava z tropickej rastliny Azadirachta indica.

Kozmopolitný – organizmus rozšírený po celom svete.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: Jakub Mankovecký