Za symbolickú cenu predám vybavenie na spracovanie hrozna.

1. mlynček

2. viacero ks 50 l sudov zateplených
Cena: 15 €

3. sudy bez zateplenia 50 l
Cena: 10 €

4. sudy od 5 do 20 l
Cena: cca 5 – 7 €

Kontakt
Mgr. Marian Jung
Mobil: 0907 47 47 91

Profesor Ivan Hričovský radí