Kvas po ukončení kvasenia. Ukážka.

Ako má vyzerať kvas po ukončení kvasenia.