SÚŤAŽ OVOCNÝCH A OBILNÝCH DESTILÁTOV

Slovenský Rád rytierov destilátov a MESTO HOLÍČ pozývajú na I. ročník medzinárodného podujatia. 

Všetky potrebné informácie nájdete nižšie v texte. Dozviete sa, ako bude súťaž prebiehať, ako a kam poslať súťažné vzorky destilátov. Taktiež sme nezabudli ani na vyhodnotenie súťaže a v dokumentoch na stiahnutie nájdete aj prihlášku. Súťaž organizuje Slovenský Rád rytierov destilátov a Mesto Holíč. Kontakty sú uvedené nižšie, ak by ste mali otázky. 

 

Zámocký Štamperlík 2022

Akcia sa bude konať: 8. 4. – 14. 5. 2022

TERMÍNY

Termín doručenia destilátov : do 04. apríla 2022
Odborná degustácia sa uskutoční : 08. apríla 2022
Vyhodnotenie sa uskutoční v KOC Holíčsky zámok: 14. mája 2022

Zámocký štamperlík 2022 – súťaž ovocných a obilných destilátov

Súťaže sa môžu zúčastniť

* destilátové liehovary * pestovateľské pálenice * fyzické osoby

Destiláty budú hodnotené medzinárodnou odbornou komisiou pozostávajúcou z najlepších
slovenských, českých a moravských degustátorov.

Ocenené vzorky v jednotlivých skupinách a jednotlivých kategórií sa dostanú do užšieho výberu
destilátov, ktoré budú disponibilné pre laické hodnotenie prístupné účastníkom vyhodnotenia.

Súťaž a výstava prebiehajú v súlade so stanoviskom FS SR.

 

KONTAKTY:

Radko Jurák mob: +421 905 988 542 email: rado10225@gmail.com
Alena Sebestyenová mob.: +421 918 889 114 email: odevafashion@odevafashion.sk

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.srrd.sk , https://www.facebook.com/srrd.sk
www.holic.sk, https://www.facebook.com/holic.sk

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAZE
ŠTATÚT SÚŤAŽE
KRITÉRIÁ HODNOTENIA

 

Porota hodnotí destiláty v skupinách a kategóriách podľa systému 50 bodov/ 6 kritérií a
udeľuje ceny podľa dosiahnutého hodnotenia takto:

Šampión ZÁMOCKÝ ŠTAMPERLÍK
Víťaz kategórie
Zlatý destilát – zlatá medaila
Strieborný destilát – strieborná medaila
Bronzový destilát – bronzová medaila

PODMIENKY SÚŤAŽE DESTILÁTOV

Prihlasovateľ doručí označené destiláty (vzorky) s vyplneným prihlasovacím formulárom na
adresu:

Slovenský Rád rytierov destilátov, Čulenova 950/1, 909 01 Skalica, Slovenská republika

 

PRIHLASOVACÍ POPLATOK

Destilátové liehovary sú povinné uhradiť prihlasovací poplatok 5 Eur za prvých 6 ks vzoriek
v hotovosti pri odovzdaní vzorky alebo bankovým prevodom na účet s tým, že uvedú názov
a adresu firmy, IČO, meno kontaktnej osoby a u vzoriek druh, odrodu a ročník.

Bankové spojenie: Slovenský Rád rytierov destilátov
Banka: ČSOB
IBAN: SK 06 7500 0000 0040 2300 8687
BIC kód: CEKOSKBX
Ako variabilný symbol uveďte IČO prihlasujúcej organizácie/ obchodnej spoločnosti.

Pestovateľské pálenice a Fyzické osoby sú oslobodené od registračného poplatku s tým, že
uvedú majiteľa vzorky, meno kontaktnej osoby a u vzoriek druh, odrodu, liehovitosť a ročník.
Fľašu, prosíme, čitateľne označiť a vyplniť prihlasovací formulár. 1 vzorka = 0,30 litra destilátu.

INFO K SÚŤAŽI

Súťaž bude rozdelená na dve skupiny. Jedna čisto pestovateľská a druhá určená pre liehovary na destiláty.
Je to vôbec prvá súťaž organizovaná čisto Slovenským Rádom rytierov destilátov v spolupráci s mestom Holíč.

Ing. Radko Jurák
hlavný kancelár
Slovenský Rád rytierov destilátov
mobil:+421 905 988 542

 

Prehľad všetkých koštoviek v roku 2022 nájdete tu:

PREHĽAD KOŠTOVIEK