Kurzy hodnotenia destilátov

SENZORICKÉ LABORATÓRIUM

Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

záujemcom ponúka

KURZY SENZORICKÉHO HODNOTENIA DESTILÁTOV

akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu

Kurzy sú určené pre osoby z oblasti výroby, predaja a hodnotenia kvality destilátov, ako aj pre milovníkov týchto nápojov, ktorí si chcú alebo potrebujú prehĺbiť svoje vedomosti a schopnosti v metódach a technikách senzorického posudzovania liehovín a destilátov.

Absolventi kurzu sa naučia metódy a techniky senzorického hodnotenia destilátov (rozoznávania druhov destilátov a ich chýb, systémy hodnotenia) a postup pri degustácii destilátov. Získajú poznatky o štatistickom hodnotení výsledkov a rozšíria si teoretické vedomosti o senzorickom hodnotení, legislatíve a technológii.

Kurz pozostáva z teoretických prednášok a praktických cvičení, testov potrebných na ich kvalifikáciu.

Po skončení kurzu absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou pôsobnosťou a po zvládnutí záverečných testov aj Osvedčenie vybraného posudzovateľa (podľa normy STN ISO 8586 a jej novely ISO 8586/C1 ) s limitovanou dobou platnosti (3 roky).

Odborným garantom kurzov je:

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD

Kurzy vedú:

Ing. Vladimír Žúbor PhD., Ing. Július Forsthoffer, PhD. a Ing. Radko Jurák

 

Termíny kurzov sa prispôsobujú požiadavkám záujemcov.

Podrobnejšie informácie o kurzoch Vám poskytnú tieto kontaktné osoby:

Gabriela Sisáková

g.sisakova@zoznam.sk

0905 416 211

Ing. Vladimír Žúbor, PhD.

vladimir.zubor@stuba.sk

0918 674 197

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

lubomir.valik@stuba.sk

0918 674 518

Fotogaléria z kurzov senzorického hodnotenia destilátov:

Palenice STU hodnotenie destilatov 1 1
Palenice STU hodnotenie destilatov 3
Palenice STU hodnotenie destilatov 4
Palenice STU hodnotenie destilatov 5
Palenice STU hodnotenie destilatov 2 1
Palenice STU hodnotenie destilatov 6 1
Palenice STU hodnotenie destilatov 7
Palenice STU hodnotenie destilatov 8 1
Palenice STU hodnotenie destilatov 11
Palenice STU hodnotenie destilatov 12
Palenice STU hodnotenie destilatov 10
Palenice STU hodnotenie destilatov 9

Ďalej ponúkame aj tieto kurzy vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR:

Senzorické hodnotenie vína
Senzorické hodnotenie piva
Senzorické hodnotenie potravín a obalov

 

Kde nás nájdete: