Súťaž ovocných a obilných destilátov

Termín: 24. 08. – 28. 09. 2024

Termín doručenia destilátov: do 9. augusta 2024
Odborná degustácia sa uskutoční: 24. augusta 2024
Vyhodnotenie sa uskutoční v Spišskej Pálenici, Prešovská 8, Stará Ľubovňa: 28. septembra 2024

Súťaže sa môžu zúčastniť:
* destilátové liehovary * pestovateľské pálenice * fyzické osoby

Destiláty budú hodnotené medzinárodnou odbornou komisiou pozostávajúcou z najlepších slovenských, českých, moravských degustátorov a iných európskych krajín.
Ocenené vzorky v jednotlivých skupinách a jednotlivých kategórií sa dostanú do užšieho výberu destilátov, ktoré budú disponibilné pre laické hodnotenie prístupné účastníkom vyhodnotenia.
PESTOVATEĽSKÉ PÁLENICE A FYZICKÉ OSOBY SÚ OSLOBODENÉ OD REGISTRAČNÉHO POPLATKU.

Hlavným cieľom súťaže „Carpathian Quality” je sústrediť pozornosť predovšetkým na destiláty z krajín, nad ktorými sa rozprestiera pohorie Karpaty a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, „pálenčárske” a gastronomické tradície.

Súťaž je však otvorená pre destiláty z celého sveta. Poskytne tak príležitosť porovnať destiláty z rôznych oblastí, ktoré sa od seba odlišujú pôdnymi a klimatickými podmienkami, ale aj rozmanitosťou štýlov spracovania kvasných procesov a destilácie.

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.zdruzeniespis.sk

Kontaktné údaje:
Združenie Spiš
Hniezdne 471, 065 01
Daniel Duračinský, DiS.art., MSc
zdruzeniespis@zdruzeniespis.sk
Tel.: +421 917 173 965

Kontakt pre degustátorov:
Ing. Radko Jurák
rado10225@gmail.com
Tel.: +421 905 988 542

Organizátor súťaže / Združenie prvovýrobcov a spracovateľov surovín na výrobu liehu, výrobcov liehu a destilátov, ako aj ďalších potravinárskych komodít zo Spiša

POZVÁNKA PRE DEGUSTÁTOROV
VÝZVA K SÚŤAŽI
PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE
POZVÁNKA
ŠTATÚT SÚŤAŽE