Otázka čitateľa

Sme pestovateľská pálenica. Destiláty vyrábame prevažne z vlastnej produkcie ovocia pestovateľov. Občas pálime z materiálov, ktoré si pestovatelia nakúpili z ovocných sadov.

Možno je to len náhoda, ale všimol som si, že niektoré destiláty inak čisté, keď dám do mrazáku (chcem na efekt – nalievať z namrznutej fľaše) sa v nich vyzrážajú také obláčiky, niečo ako vata (dá sa to odfiltrovať). Ide aj o destiláty kvalitné ocenené zlatými medailami. Pri postupnom, opätovnom otepľovaní sa to stratí a destilát je zase číry. Avšak som si už narobil aj hanbu, keď som chcel zamachrovať so zamrznutou fľašou. Dlhším sledovaním a zamýšľaním sa mi vychádza, že obláčiky sa vyzrážajú asi v destilátoch vyrobených z materiálu kúpeného z ovocných sadov. Môže to byť pravda? Nemôže chemické ošetrovanie ovocia v sadoch a skladoch ponechať v kvase látky, ktoré spôsobujú zakalenie (strhnú so sebou niečo z chladiča alebo podobne)? Je napríklad isté, že destilované víno ošetrené SO2 v prvých litroch destilátu púšťa toľko SO2, že je problém si k tomu aj pričuchnúť.
Avšak ovocné liehovary musia páliť z ovocia zo sadov, tak neviem či to nejako ošetrujú alebo sa mýlim v názore. Aké látky a z čoho môžu byť v inak čistom destiláte, že sa v mraze vyzrážajú. Možno je problém v tom, že tieto kvasy pálim len občas a agresívne chemikálie v kvasoch vyčistia trúbky chladiča a keby som to pálil pravidelne tak to bude čisté.
Poprosím o názory, prípadne skúsenosti s podobným problémom.