Pálenica Veľké Kosihy

Adresa pálenice: Veľké Kosihy č. 363
Kontaktný e-mail:  csokalajos@velkekosihy.sk
Telefónny Kontakt: +421 911 490 455, +421 905 327 914
Webová stránka: http://www.palinkafozes.sk

Pálenica Veľké Kosihy

Ing. Lajos Csóka

Minimálny objem kvasu na vypálenie: 100 L.

  1. veľkosť a názov destilačných kotlov:  2 ks destilačné kotle – Kolóna Boso 350 a Boso 550
  2. palivo: zemný plyn
  3. uloženie kvasu: vo vlastných skladových priestoroch
  4. odkôstkovanie ovocia: na žiadosť za poplatok
  5. meranie zvyškového cukru: refraktometrom (na žiadosť)
  6. Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia, Liehovar na destiláty, Samostatný sklad liehu

 

Obec: Veľké Kosihy
Okres: Komárno
Kraj: Nitriansky